PDA

Xem bản đầy đủ : Sát nhập  1. [Trường Tồn] Quy Trình sát nhập vào máy chủ Trường Tồn
  2. [Trường Tồn] Báo Lỗi sát nhập MU ở đây
  3. [Trường Tồn] Link đăng ký sát nhập dành cho máy chủ: Thiên Bình
  4. [Trường Tồn] Link đăng ký sát nhập dành cho anh em: Noria
  5. [Trường Tồn] Link đăng ký sát nhập dành cho anh em: Danh Vọng
  6. [Trường Tồn] Link đăng ký sát nhập dành cho máy chủ Bạch Hổ