PDA

Xem bản đầy đủ : Phong Thần Bảng  1. [Ra Đảo] ALEX: tạm khóa tk 7 ngày giao dịch đồ x2
  2. [Ra Đảo] CuBom : khóa 7 ngày spam bán đồ trong game
  3. [Ra Đảo] TieuMay : bán acc 7 ngày ra đảo
  4. [Ra Đảo] Emlatrai - spam bán đồ = vnd lock tk 3 ngày